logo
Shenzhen Chenxi Technology Co., Ltd.
主な製品:携帯電話、タブレットpc、電子製品、デジタル製品
9YRSShenzhen Chenxi Technology Co., Ltd.